En Bodøgutts drøm og et globalt eventyr

Vebjørn Tandberg fra Bodø startet radiofabrikk i Oslo i 1933. Tandberg Radiofabrikk ble landets største radio og TV fabrikk, og et lokomotiv i norsk elektronikkindustri. Selskapet gikk konkurs i 1978.

Det var i januar 2013 åtti år siden Vebjørn Tandberg åpnet sin første lille radiofabrikk i Norges hovedstad. Fra en sped begynnelse vokste den lille fabrikken med kun to medarbeidere til å bli markedsleder. Ikke bare i Norge, men over hele verden ble Tandbergnavnet synonymt med kvalitet i løpet av noen tiår, og på det meste sysselsatte gründeren godt over 3.000 arbeidere fordelt på 7 fabrikker.

Foreningen TANDBERGERNE har som hovedmål å ta vare på industripionerens historie og virksomhet, og få etablert et nasjonalt Tandberg-museum i gründerens hjemby.

TANDBERGS RADIOFABRIKK

 • - Etablert 1933
 • - Fabrikker i Norge og Skottland
 • - Omsatte i 1976 for ca. 670 millioner kroner
 • - På det meste 3 100 ansatte
 • - Erklært konkurs Desember 1978

TANDBERGERNE

 • Jan Kristoffer Simonsen - Formann
 • Knut Eide - Nestleder/Sekretær
 • Andreas Huge - Styremedlem
 • Jon P Rasmussen - Styremedlem
 • Rune Bjarghov - Styremedlem
 • Willy Woje - Styremedlem

Foreningen TANDBERGERNE ble stiftet i 2010 i Bodø og har som formål å ta vare på historien til Vebjørn Tandberg og Tandberg Radiofabrikk.

Innsamling av Tandberg utstyr og dokumentasjon har pågått en god stund før Tandberg entusiastene møttes og ble til Tandbergerne. Vi har til nå over 700 stk gjenstander, men er langt fra i mål.

En av hovedoppgavene våre på dette tidspunkt er å fortsette med dette arbeidet. Har du interesse for saken og Tandberg utstyr, brosjyrer, bruksanvisninger eller annet du kunne tenke deg å bidra med, ta da kontakt med oss på telefon, epost eller vår nye facebook side!

Medlemsskap koster kr. 300 pr. år og kan overføres til konto 1503 46 07491

Tandberg entusiastene ble til Tandbergerne